Varje punkt är standardavvikelsen (s) i ett stickprov

Exempel A

Varje punkt är medelvärdet av ett stickprov

Exempel A

Mätvärden från processen

Exempel B — ett sampel består av ett värde per fördelning

n = 6

Info, referenser, m.m...

44. Simulering av SPC-diagram

En diskussion om två olika exempel:

A. En rapport från f.d. Televerket

B. En rapport om plastdetaljer

Visa/dölj medelvärden

Visa/dölj standardavvikelser

Visa/dölj parametrar

Exempel:

Normalfördelningarna

[Visa]

Lägsta medelvärdet är 10. Därefter

ökas medelvärdet med 1.20 sigma,

dvs med 1.80 per fördelning.

Sigma är konstant = 1.5.

Ett stickprov (röd punkt) består
av 1 mätvärde från varje fördelning.

Här skall skrivas infotext.