Analys av Simpsons paradox Simpsons paradox — en saga

Tidsperiod 1

Tidsperiod 2

Utveckling över 'Tidsperiod 1' och 'Tidsperiod 2'

Grön: X-produkter'     Blå: 'Y-produkter'     Röd: 'Totalt'

Procent

20

10

   0

Info, referenser, m.m...

32. Simpsons paradox

Procentsatser/andelar/proportioner kan ibland ge olika
information, vilket kan leda till feltolkning och felaktiga slutsatser

Visa/dölj tabell 'Felkvot...'

Visa/dölj tabell 'Ansökan...'

Visa/dölj diagram

Visa/dölj parametrar

X

Y

Felkvot T1

Felkvot T2

Andel X, T1

Andel X, T2

Ansökningar till lärosäte

Tabell 1A

"Tabellen visar antal män och kvinnor som ansökt till ett visst lärosäte. Det är en tydlig skillnad mellan könen med avseende på antagningsprocent.
Det finns ingen anledning att tro att kvinnor skulle vara sämre utrustade för kurserna ifråga, snarare är det ett tydligt utslag av könsdiskriminering."

Klicka på tabellen för en annan analys!
Nu finns det ingen könsskillnad och det är exakt samma antagningskvot till varje institution.
(Se tabell 1B nedan)
Kön Antal sökande Antal antagna Kvot (%)
Män 600 350 58.3
Kvinnor 600 250 41.6

Tabell 1B

Institution Kön Antal sökande Antal antagna Kvot (%)
IMän1002525
Kvinnor3007525
IIMän20010050
Kvinnor20010050
IIIMän30022575
Kvinnor1007575

Leveransförseningar

Tabell 2A

"Tabellen visar leveransförseningar under två tidsperioder och trots alla ansträngningar för att förbättra resultatet blev det en liten försämring under tidsperiod 2."

Klicka på tabellen för en annan analys!
Nu visar varje produktslag en något ökad leveransprecision.
(Se tabell 2B nedan)
Tidsperiod Antal order Antal försenade Kvot
1 880 123 0.140
2 1245 185 0.149

Tidsperiod 1

Tidsperiod 2

Tabell 2B

Produkt Antal order Antal försenade Kvot Antal order Antal försenade Kvot
A4220.048 2210.045
B193210.109 172170.099
C29110.379 63230.365
D146140.096 12390.073
E470750.160 8651350.156
Summa8801230.140 12451850.149

Här skall skrivas infotext.