43. p-värdets variation

I ett stickprov kallas den beräknade kvoten ofta för 'p-hat' eller dylikt för att
indikera att det är en beräkning över ett antal datapunkter.
Parametern 'p' är ett numeriskt tal (en 'konstant') utan slumpmässig påverkan.
Ofta är avsikten att skatta denna konstant eller att påverka den i någon riktning.

Info, referenser, m.m...

Visa/dölj simulering

Visa/dölj fördelning

Visa/dölj parametrar

Visa/dölj formler

Kontinuerlig förändring av 'p-värdet' över tid

procent

Förändring av processens 'p-värde' från januari t.o.m. juni

Varje röd punkt är felkvoten
från ett stickprov (n = 100)

Kurvan visar en kontinuerlig för-
bättring av 'p' över tidsperioden.
(Från 2% till 98% på Y-axeln.)

sigma = f(n, p)

p-värde

sigma

sannolikhet

Binomialfördelningen

Binomialfördelningen har två numeriska parametrar – 'n' och 'p'

Antal 'händelser' i ett stickprov (n = 50) med givet 'p-värde'

Kurvan visar sigma som
en funktion av 'p' (n = 50):
  sigma = sqrt[p*(1 - p)/n]

p-värde

0

1