Info, referenser, m.m...

shiny.rstudio.com

(Innehåller bl.a. några videofilmer)

mastering-shiny.org
Andra länkar: https://shiny.rstudio.com/articles/css.html
Shiny cheat sheet
Notera att flera av ovanstående Shiny-applikationer ligger på nätet och kräver då ingen lokal 'R'-installation.
Om applikationer skall köras på egen dator eller den egna organisationen måste 'R' vara installerat (se www.indstat.se för detaljer). Använd 'Hämta mapp'-länken för att hämta filer till respektive övning.

••••

41a Några slider, histogram och diagram (mapp 'tvahist')   [Skärmdump]

Programmet visar sex olika slider som kan ändra parametrar i två simulerade normalfördelningar. Även två normalfördelningsfunktioner visas, baserade på skattade parametervärden. Dessutom visas data som ett enkelt XY-diagram.
Hämta mapp.

41b En responsyta   [Skärmdump]

Programmet visar en responsyta där variabel Z är en linjär funktion av en X- och en Y-variabel. Med sliderna kan den linjära funktionen ändras. Med de två vinkelsliderna kan perspektivpunkten ändras.
Se också indstat.se och [Statistikprogram – 'R']>[Några grafer]. Klicka på responsytan intill 'Några surface plot'.
Hämta mapp.

41c 3D-data med modell  [Skärmdump]

Programmet visar 3D-data tillsammans med motsvarande modell i grafen. Med sliderna kan olika parametrar ändras. Notera att filen (en ZIP-mapp) hämtas till den lokala hårddisken.
Mappen innehåller också en s.k. README-fil med instruktioner om installation o.d.
Hämta mapp.

41d Normalfördelningsdiagram (mapp 'normford')  [Skärmdump]

Programmet visar en graf med flera normalfördelningsdiagram. Med sliderna kan olika parametrar ändras. Notera att filen (en ZIP-mapp) hämtas till den lokala hårddisken.
Mappen innehåller också en s.k. README-fil med instruktioner om installation o.d.
Hämta mapp.

41e Enkel regressionsanalys (mapp 'enkelreg')  [Skärmdump]

Programmet visar två linjära modeller – första och andragradsfunktioner. Med sliderna kan olika parametrar ändras. Notera att filen (en ZIP-mapp) hämtas till den lokala hårddisken.
Mappen innehåller också en s.k. README-fil med instruktioner om installation o.d.
Hämta mapp.

41f Kvalitetskontroll av data (mapp 'datafil')  [Skärmdump]

Programmet skapar en datamängd med några inbyggda fel och visar på olika sätt hur man kan göra en kvalitetskontroll av data. När man läser in data fins det nästan alltid ett behov av att göra åtminstone några basala kontroller.
Det kan också vara nödvändigt att kontrollera och omprogrammera detaljer som kanske inte är kompatibla mellan R och filens ursprung.
Mappen innehåller också en s.k. README-fil med instruktioner om installation o.d.
Hämta mapp.

41g En blandad modell (mapp 'regmfaktor')  [Skärmdump]

Programmet skapar en datamängd som består av ett 'Y-respons' och en kontinuerlig 'X'-variabel, i princip som en enkel regressionsanalys. Datamängden är dock uppdelad på fyra olika grupper (t.ex. olika material, olika maskiner, olika metoder, etc).
Mappen innehåller också en s.k. README-fil med instruktioner om installation o.d.
Hämta mapp.


••••

41. Några Shiny-applikationer

'Shiny' är ett grafiskt gränssnitt för 'R'-programmet

(Se indstat.se [Statistikprogram – R] för mer info)