Xdev= β0 +β1 X +β2 Y +β3 XY +ε
   Ydev= β0 +β1 X +β2 Y +β3 XY +ε

 Grafik: modell, modellskattning och mätningar         

X0, Y0

Info, referenser, m.m...

45. Analys av XY-mätningar

Regressionsanalys för modellering av formförändringar

Visa/dölj mätvärden

Visa/dölj röd modellgridd

Visa/dölj grå est. modellgridd

Visa/dölj parametrar

Visa/dölj 'beta'-lista

X

Y

β0

β1

β2

β3

Antal rader

Mätvärden/pos

Antal kolumner

Sigma

Här skall skrivas infotext.