Info, referenser, m.m...

Här skall det stå text...

Visa/dölj mätvärden

Visa/dölj programkod för R

Visa/dölj kommentarer

15. Regressionsanalys – ett utökat exempel

Linjär modell – en kontinuerlig variabel (X), en faktor (4 nivåer)

β0

β1

0

20

Standardavvikelse residualer

Linje A:

Linje B:

Linje C:

Linje D:

Antal mätvärden (5-30):

Här skall skrivas infotext.