Diagrammet visar en Poissonfördelning med givet parametervärde ('Medelantal')

X-axeln visar 'Antal' (t.ex. 'Antal reklamationer per vecka') och är extra bred för att visa både låga och höga medelantal

Info, referenser, m.m...

34. Procenten – en opålitlig partner

Hur beskriver man en förändring?

Visa/dölj diagrammet

Visa/dölj parametrar

Medelantal händelser per tid, yta, volym, etc.

Avvikelseprocent

Här skall skrivas infotext.