Analys av NPS-index

Info, referenser, m.m...

31. Simulering av några procentsatser

Den slumpmässiga variationen i även till synes enkla
procentsatser kan lätt leda till feltolkning och felaktiga slutsatser

Visa/dölj population

Visa/dölj sampel

Visa/dölj histogram 'felkvoter'

Visa/dölj histogram 'skillnad...'

Visa/dölj stapeldiagram

Visa/dölj parametrar

Skapa population:

Skapa population:

Stickprovstorlek (n):

Antal simulerade stickprov:

Histogram över 'felkvoter'

Diagram över NPS-index

Ovanstående index och graf återfinns ibland i dagstidningar, TV och andra media. Data består av tre grupper (röda, gröna och grå). Röda kan vara procenten som är 'Positiv' och gröna procenten 'Negativ'. Linjen är den aritmetiska skillnaden mellan dem. Oftast kommenteras eventuell trend i linjen. Indexets konstruktion och egenskaper är ganska tvivelaktiga, speciellt för mindre stickprov.
Se länken 'Analys av NPS-index' samt info-knappen och knappen [Kommentarer] för mer information.

Skillnad i procenter: 'röda' - 'gröna'

Här skall skrivas infotext.