"Why n-1?" (doc)
här skall resultaten visas

Vänstra histogrammet: skattningar med 'n-1' i nämnaren

Högra histogrammet: skattningar med 'n' i nämnaren

Variansskattningar (nämnare 'n-1')

Variansskattningar (nämnare 'n')

Info, referenser, m.m...

35. n-1 – en ovanlig nämnare

Två olika nämnare

Visa/dölj diagrammet

Visa/dölj parametrar

Antal värden per stickprov, n (20-200)

Antal stickprov (20-1000)

Standardavvikelse, sigma (1-30)

Här skall skrivas infotext.