p = exp( β 0 + β 1 X 1 ) 1 + exp( β 0 + β 1 X 1 )
Mer om logistisk regression (pdf)

Blå linje: modell över önskad utveckling

Streckad röd linje: modell skattad ur mätresultaten

Röda punkter: procentresultat från enskilt stickprov

Grå linjer: kopia av föregående modellskattningar

Procent

20

10

   0

Info, referenser, m.m...

33. Kvalitetsförbättring – simulering och animering

En modell för minskad felkvot

Visa/dölj diagrammet

Visa/dölj parametrar

Blockerad!

Startdatum

Stoppdatum

Nuvarande felkvot

Önskad felkvot

Antal per stickprov

Antal stickprov

Plotthastighet

Här skall skrivas infotext.