Visa/dölj de två diagrammen

Visa/dölj parametrar

Ett intressant fall (pdf)

Info, referenser, m.m...

Förvirrande tolkning — 'regression fallacy'

En vanlig källa till feltolkningar

Vänstra diagrammet:   'Antal olyckor år 2' (Y), 'Antal olyckor år 1' (X)

Högra diagrammet:     'Antal olyckor år 1' (Y), 'Antal olyckor år 2' (X)

Antal olyckor år 1

Antal olyckor år 2

Antal olyckor år 2

Antal olyckor år 1

Notera växling av axlar

Antal olyckor 'År 1':

Antal olyckor 'År 2':

lambda 'antal olyckor per vägavsnitt'

Antal vägavsnitt

Här skall skrivas infotext.