Simulerade felkvoter (Y) mot stickprovstorlekar (X)

Varje röd punkt är en simulerad felkvot

'p'-linjen på Y-axeln anger processens sanna felkvot

Skattning
felkvot

  Skala Y-axel

Binomialfördelningen — två parametrar n och p

Minsta möjliga utfall på X-axeln är 0 och största möjliga utfall är n

Info, referenser, m.m...

Simulering av proportioner

Visa/dölj diagrammet

Visa/dölj fördelning

Visa/dölj parametrar

Stickprovstorlekar: 300 - 1500

Felkvot: 0.010

Antal stickprov: 500

Sannolikhetsfördelning (n): 90

Sannolikhetsfördelning (p): 0.04

Här skall skrivas infotext.