Medelv.:

Stand.:

Min:

Max:

Medelv.:

Stand.:

Min:

Max:

Visa/dölj programkod för R

Visa/dölj kommentarer

Info, referenser, m.m...

1. Histogram – övningar

Kommandon skall kopieras till 'R-studio' för analys

* Övning 3 och 4

*

Antal mätvärden att simulera:

Medelvärde (my):

Standardavvikelse (sigma):

Medelvärde (my):

Standardavvikelse (sigma):

Medelvärde (my):

Standardavvikelse (sigma):