skf

Visa/dölj fördelning

Visa/dölj histogram

Visa/dölj parametrar

Reducera och sammanfatta en process

Väntevärde, sigma och annat

Info, referenser, m.m...

Den skuggade ytan nedan representerar en kontinuerlig likformig fördelning. (Undre och övre gräns kan ändras.)
'my' och 'sigma' anges också.

'Kvadrera...' ger en ny fördelning.

μ:

σ:

Kvadrera utfallet

En kontinuerlig fördelning

En likformig fördelning

-1 σ

+1 σ